Hem Arkivbildare
Sök

Näs kommun (1862-1951)

Huvudkategori
Kommunal myndighet
Giltighetstid
1862--1951
Arkiv Inst.kod Best.kod Landskod
Arbetarsmåbruksnämnden Z284 1903
Arbetslöshetskommittén Z284 1904
Barnavårdsnämnden Z284 1905
Brandstyrelsen Z284 1906
Familjebidragsnämnden Z284 1907
Fattigvårdsstyrelsen Z284 1908
Hemhjälpsnämnden Z284 1909
Hälsovårdsnämnden Z284 1910
Kommunalfullmäktige Z284 1901
Kommunalnämnden Z284 1902
Kommunalstämman Z284 1900
Kristidsnämnden Z284 1911
Nykterhetsnämnden Z284 1912
Pensionsnämnden Z284 1913
Skolstyrelsen Z284 1914
Vattenverkskommittén Z284 1915

Näs kommun (1862-1951)

Beskrivning
From 1952 se Hackås kommun.