Hem Arkivbildare
Sök

Östersunds stad (1863-1970)

Huvudkategori
Kommunal myndighet
Giltighetstid
1863--1970
Arkiv Inst.kod Best.kod Landskod
Arbetslöshetskommittén Z284 1104
Barnavårdsnämnden Z284 1126 SE
Bibliotek (Jämtland län) Z284 1106
Bostadsförmedlingen Z284 1107
Brandstyrelsen Z284 1108
Byggnadskontoret Z284 1109
Byggnadsnämnden Z284 1110
Centrala byggnadskommittén Z284 1111
Centrala verkstadsskolan Z284 1134 SE
Civilförsvarsnämnden Z284 1112
Donationsfond (Drätselkammare) Z284 1113
Drätselkammaren Z284 1101
Familjebidragsnämnden Z284 1135 SE
Fastighetskontoret Z284 1114
Fattigvårdsstyrelsen Z284 1136 SE
Flickskolebyggnad i Östersund AB Z284 1115
Fritidsnämnden Z284 1116
Fyrvallastyrelsen Z284 1117
Gasverk i Östersund Z284 1118
Hamnkassan i Östersund Z284 1119
Hyresnämnden Z284 1122
Hälsovårdsnämnden Z284 1120 SE
Kommunala Flickskolan i Östersund Z284 1137 SE
Kristidsnämnden Z284 1123
Köttbesiktningsbyrån Z284 1121 SE
Livsmedelsnämnden Z284 1124 SE
Luftskyddsnämnden Z284 1138 SE
Lärlings och yrkesskolor Z284 1139 SE
Lönenämnden Z284 1125 SE
Musiknämnden Z284 1140 SE
Nykterhetsnämnden Z284 1141 SE
Pantlånekontoret Z284 1128 SE
Pensionsnämnden Z284 1142 SE
Planteringskommittén Z284 1129 SE
Praktiska hushållsskolan Z284 1130 SE
Renhållningsverket Z284 1132 SE
Samarbetsnämnden Z284 1102 SE
Sammanläggningsdelegerade Z284 1103 SE
Skolstyrelsen Z284 1143 SE
Skyddad verkstad Z284 1133 SE
Socialnämnden Z284 1144 SE
Stadsfullmäktige Z284 1100 SE
Stiftelsen Östersunds reningsverk Z284 1131 SE
Tekniska aftonskolan Z284 1145 SE
Vedgården i Östersund Z284 1146 SE
Östersunds barnkolonier Z284 1105 SE

Östersunds stad (1863-1970)