Hem Arkivbildare
Sök

Brunflo kommun (1862-1970)

Huvudkategori
Kommunal myndighet
Giltighetstid
1862--1970
Arkiv Inst.kod Best.kod Landskod
Arbetarsmåbrukslånenämnden Z284 1503
Arbetslöshetskommittén Z284 1505 SE
Barnavårdsnämnden Z284 1506
Barnkoloniföreningen Z284 1508
Brandstyrelsen Z284 1507
Brunflo-Hackås Polisförbund Z284 1509
Byggnadsavdelningen Z284 1510
Byggnadsnämnden Z284 1511
Centrala byggnadskommittén Z284 1512
Familjebidragsnämnden Z284 1513
Fattigvårdsstyrelsen Z284 1514
Hemhjälpsnämnden Z284 1515
Hyresnämnden Z284 1516
Hälsovårdsnämnden Z284 1517
Idrotts- och fritidsnämnden Z284 1518
Kommunalfullmäktige Z284 1501
Kommunalnämnden Z284 1502
Kommunalnämndens arbetsutskott Z284 1504 SE
Kommunalstämma Z284 1500
Kristidsnämnden Z284 1519
Lönenämnden Z284 1520
Nykterhetsnämnden Z284 1521
Pensionsnämnden Z284 1522
Skolstyrelsen Z284 1528 SE
Socialnämnden Z284 1523
Stiftelsen Backehus 1 och 2 Z284 1525
Stiftelsen Tandsbyhus Z284 1524
Valnämnden Z284 1526
Överförmyndaren Z284 1527

Brunflo kommun (1862-1970)